Τρεις οι προτάσεις μας της Παρασκευής

Καλησπέρα.  

 

— Τρεις οι σημερινές μας προτάσεις.

 

 

1. Επιλογή  ΣΟΣΟ – ΤΡΟΥΑ     2    απόδοση  2.75  στο Εξωτερικό  και  2.50  στον  ΟΠΑΠ  

 

—  

 

2. Επιλογή  ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ     1   απόδοση  3.00  στο Εξωτερικό  και  2.70  στον  ΟΠΑΠ  

 

—  

 

3. Επιλογή  ΛΙΛ – ΜΟΝΑΚΟ     1   απόδοση  2.00  στο Εξωτερικό  και  2.15  στον  ΟΠΑΠ  

 

—  

 

Καλή επιτυχία ότι και αν επιλέξετε

Παρασκευή