Δύο διπλά σας προτείνουμε σήμερα.

 

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα,  

 

— Δύο διπλά από Σουηδία και Βραζιλία σας προτείνουμε σήμερα    

 

1.  Επιλογή  ΕΣΤΕΡ – ΜΠΡΑΓΚΕ  ΑΗ (0)      2  απόδοση  2.75  στο Εξωτερικό   στο Εξωτερικό

 

—  

 

2.  Επιλογή  ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝ. – ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ  ΑΗ (0)      2   απόδοση  2.10  στο Εξωτερικό   

 

 

Καλή επιτυχία ότι και αν επιλέξετε

 

Δευτέρα